Wybierz odpowiedni kolor dla Twoich nowych mebli.

O programie "Laptop dla nauczyciela"

W październiku 2023 r. ruszył program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele mogą zakupić dowolny sprzęt komputerowy spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Płatność za komputer rozliczana jest na podstawie bonu o wartości 2,5 tys. zł.

Jeśli nauczyciel posiadający bon będzie chciał nabyć sprzęt droższy niż 2,5 tys. zł, może to zrobić. Po prostu bon pomniejszy w tym wypadku o cenę zakupu.

Komu przysługuje bon na laptopa?

Bon na zakup laptopa dla nauczyciela przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Szczegółowe informacje o tym, komu przysługuje bon, zawarte są w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 28 września 2023. Rozporządzenie dostępne jest na stronie rządowej.
https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/dla-szkol-i-nauczycieli

Gdzie kupić laptopa za bon dla nauczyciela?

Zakupu laptopa można dokonać w firmie, która zarejestrowana została w programie Laptop dla nauczyciela. JT Mebel jest firmą zarejestrowaną w tym programie i znajduje się na liście zarejestrowanych sklepów, w których nauczyciele mogą zrealizować przyznane im bony na zakup laptopa.

Przedstawiamy propozycje laptopów spełniających wymogi programu. Zapraszamy do naszych doradców! Służymy wsparciem przy wyborze odpowiedniego modelu, a także przeprowadzimy Państwa przez proces zakupu z wykorzystaniem bonu.