LaboLab to gotowy materiał, który może być wykorzystywany na zajęciach

przez nauczycieli różnych specjalności, na różnych poziomach nauczania,

a tematyka doświadczeń, które zawarte są w poszczególnych modułach

powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej takich przedmiotów jak:

przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka.